In Dutch

(2014) Materiele participatie: technologie, milieu en alledaagse publieken. In: Themanummer over actor-netwerk theorie, J. Harambam, I. van Oorschot, R. Benschop, and A. M’charek (red.) Sociologie (10) 3-4: pp. 338-348

(2014) Falende participatie. Pleidooi voor een relationele benadering. In: Waar is de politiek? E. Meijers (Red.) De Helling. Kwartaalblad voor linkse politiek. Nr. 3.

(2012) De mileu-bewuste theepot en andere beladen huishoudelijke objecten. In Dingpolitiek: wat kunst en design doen in democractie, Open 24 (J. Seijdel, L. Melis, J. Boomgaard en P. Peters (red.), Open: Cahier over kunst en het publieke domein, SKOR 2012 Nr 2430-49

(2011) Participatieve Wetenschap? Publieksonderzoeek door Leefexperimenten. In: Onzerheid troef? Het betwiste gezag van wetenschap, H. Dijstelbloem en R. Hagendijk (Red), Amsterdam: Van Gennep (pp. 215-238)

(2010) Inleiding, Re:publiek der Letteren, Themanummer, De Gids, 3/173.

(2008) De andere waterhuishouding. In: Themanumer over Water, De Gids 171 (9): 736-741

(2006) Zonder kwesties, geen publiek.  Inleiding tot mijn proefschrift, Krisis: Tijdschrift voor empirische filosofie 7 (2)

(2003) Beter productief wantrouwen dan misplaatst vertrouwen. Over de politieke verdiensten van media affaires. Krisis: Tijdschrift voor Empirische Filosofie 1 (pp. 36-52).

(2002) Tussen toegang en kwaliteit: Legitimatie en contestatie van expertise op het Internet (met G. de Vries). In H. Dijstelbloem and C. J. M. Schuyt (Eds.) De publieke dimensie van kennis. Scientific Council for the Dutch Government (Voorstudies en Achtergronden). Den Haag: SDU Uitgevers.